Výzva - podávání žádostí o změnu územního plánu

https://www.oukamenna.cz/www/obeckamenna/fs/formular_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_kamenna.doc

Obec Kamenná zahájila pořízení změny Územního plánu Kamenná.
Zastupitelstvo obce Kamenná proto na svém zasedání dne 11. března 2021 souhlasilo se zahájením přípravných prací pro změnu územního plánu obce.
Termín schválení změny územního plánu se předpokládá zhruba na přelomu let 2021 a 2022.
V současnosti obec vyzývá občany obce a vlastníky nemovitostí k předání svých podnětů a záměrů, které požadují zahrnout do změny územního plánu. Aby bylo možné jeho pořízení realizovat co nejdříve, doporučujeme žadatelům, aby své žádosti odevzdali (zaslali) nejpozději do 31. 5. 2021 na obecní úřad. Všechny přijaté žádosti budou následně posuzovány v rámci procesu návrhu změny územního plánu.