Události v obci

Vysokohorská jízda

Vysokohorská jízda Novohradskými horami, 10. ročník – Veteran rallye
Start: 22.6.2024 v 10:30 na náměstí v Trhových Svinech

Potvrzení přihlášky a pokyny k platbě budou zaslány do 5 - ti pracovních dnů e-mailem.  

Řidič:  
Jméno / Name :
Příjmení / Surname :
Rok narození :
E-mail. :
Tel.:
Vozidlo:  
Značka / Brand :
Typ / Model :
Rok výroby / Year of production :
Zajímavost o vozidle, která bude zmíněna na startu: 
Posádka:  
Řidič - startovné 600,- 
Další člen posádky - startovné 400,-
Dítě do 12 let - startovné 200,-
Ubytování:  
Dospělý  400,-
Dítě nad 12 let  200,-
Dítě zdarma bez nároku na lůžko

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi a budu se jimi řídit po celou dobu soutěže.
Jsem si vědom, že se účastním na vlastní nebezpečí, budu se řídit předpisy pro provoz vozidel po pozemních komunikacích, propozicemi a pokynů pořadatelů.
V případě poškození sebe, svých členů posádky, doprovodu, nebo vozidla, nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody.
Zavazuji se dále k úhradě veškeré škody způsobené mnou, členy posádky, případně dalšího doprovodu jak pořadateli, tak i ostatním poškozeným.
Souhlasíme s pořizováním fotografických a filmových záznamů během soutěže a jejich použití pořadatelem k další prezentaci soutěže, případně prezentaci činnosti pořádajícího klubu.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

     Potvrzuji, že souhlasím s výše uvedeným prohlášením

 

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolikátý měsíc v roce je únor?