Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Bc. Josef Bašta
místostarosta Mgr. Marie Poláková
Josef Bašta
Vastislav Kořínek
Jaroslav Kunágl
Marian Kutlák
Jan Smolen


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.