Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Bc. Josef Bašta

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Marie Poláková

Jméno: Josef Bašta

Jméno: Vastislav Kořínek

Jméno: Jaroslav Kunágl

Jméno: Marian Kutlák

Jméno: Jan Smolen


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.