Informování občanů pomocí SMS
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu „Změny č. 3 územního plánu Kamenná “
Pozvánka na akci Česko zpívá koledy
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Komplexní pozemkové úpravy Žumberk u Nových Hradů - zápis ze závěrečného jednání
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č. 10/2022
Rozpočtové opatření č.9/2022
Nabídka práce
Rozpočtové opatření 8/2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Prodej klíčenky

Cena 50 Kč/ks


Nález navigace

Navigace Dynavix nalezena u řadovek Kamenná 58 - 65. Uložena na obecním úřadě.


Rozpočtové opatření 6/2022
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
Rozpočtové opatření 5/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Schválený rozpočet na rok 2022
Schválená rozpočet na rok 2022 - sociální fond
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Veřejná vyhláška - Lesy
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač
Projekty