Informování občanů pomocí SMS
Rozpočtové opatření 7/2020
Schůze zastupitelstva obce
Pozvánka
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Rozpočtové opatření 6/2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření 3/2020
Opatření vlády
Rozpočtové opatření 2/2020
Nakládání s odpady v době pandemie
Rozpočtové opatření 1/2020
Informace ke koronaviru
Sociální fond - schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Schválený rozpočet na rok 2020
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Veřejná vyhláška - Lesy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač