Informování občanů pomocí SMS
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
Rozpočtové opatření 5/2022
Volby do zastupitelstev obcí
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Schválený rozpočet na rok 2022
Schválená rozpočet na rok 2022 - sociální fond
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
Schválený závěrečný účet obce Kamenná za rok 2020
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Veřejná vyhláška - Lesy
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač
Projekty