Informování občanů pomocí SMS
Upozornění vlastníků - E-ON
Návrh rozpočtu na rok 2022
Změna nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. Údolí, okres České Budějovice
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Nařízení statní veterinární správy
Česko zpívá koledy
Nabídka pronájmu nebytových prostor
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Rozpočtové opatření 7/2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtové opatření č. 4
Schválený závěrečný účet obce Kamenná za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření 1/2021
Schválený rozpočet na rok 2021 - sociální fond
Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Veřejná vyhláška - Lesy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač