Náhodný výběr z galerie

obec-kamenna

Živé obce

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Užitečné odkazy

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Dražební vyhláška - opakovaná
Jmenování zapisovatele
Rozpočtové opatření 2/2019
Veřejná vyhláška - Lesy
Stanovení min. počtu členů okrskové volební konise pro volby do Ep
Rozpočtové opatření 1/2019
Rozpočtové opatření č. 12/2018
Sociální fond - Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Schválený rozpočet na rok 2019
Oznámení o zamýšleném převodu
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Schválený závěrečný účet za rok 2017
Osobní údaje
Schválený rozpočtový výhled
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač