Informování občanů pomocí SMS
Pozvánka na dětský karneval
Veřejná vyhláška - změna č. 3 územního plánu Kamenná
Velikonoční tvoření
Oznámení knihovna
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Rozpočtové opatření 1/2023
Schválený střednědobý výhled na roky 2023 - 2027
Schválený sociální fond na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové opatření 12/2022
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci/městě/městysi AccountObec Kamenná
Informace poplatky
Nabídka práce
Prodej klíčenky

Cena 50 Kč/ks


Nález navigace

Navigace Dynavix nalezena u řadovek Kamenná 58 - 65. Uložena na obecním úřadě.


Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Lesy
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač
Projekty