Informování občanů pomocí SMS
Rozpočtové opatření č. 11/2023
Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh rozpočtu - sociální fond
Informace o konání zastupitelstva kraje
Výlet do prahy zakončený hudební komedií
Dopis občanům Trhových Svinů a okolí
Rozpočtové opatření č. 10/2023
Výlet do prahy zakončený hudební komedií
Rozpočtové opatření č. 9,2023
Vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Kamenná
Rozpočtové opatření č. 8/2023
Rozpočtové opatření 7/2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023
Schválený závěrečný účet za rok 2022
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2022
Rozpočtové opatření č. 4/2023
Územní plán - úplné znění
Rozpočtové opatření 3/2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Rozpočtové opatření 1/2023
Schválený střednědobý výhled na roky 2023 - 2027
Schválený sociální fond na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové opatření 12/2022
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci/městě/městysi AccountObec Kamenná
Prodej klíčenky

Cena 50 Kč/ks


OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Lesy
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Osobní údaje
Pasport komunikací Kondrač
Projekty