Program schůze
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Žumberk u Nových Hradů o část katastrálního území Kamenná u Trhových Svinů
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření 2/2019
Veřejná vyhláška - Lesy
Rozpočtové opatření 1/2019
Sociální fond - Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Schválený rozpočet na rok 2019
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Schválený rozpočtový výhled
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač