Informování občanů pomocí SMS
UKONČENÍ SLUŽEB SBĚRNÉHO DVORA V TRHOVÝCH SVINECH
Schválený závěrečný účet za rok 2023
Rozpočtové opatření 4/2024
Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2023
Rozpočtové opatření 3/2024
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, počtu a sídlech volebních okrsků
Rozpočtové opatření 2/2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2024
Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený závěrečný účet za rok 2022
Územní plán - úplné znění
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci/městě/městysi AccountObec Kamenná
Prodej klíčenky

Cena 50 Kč/ks


OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Lesy
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Osobní údaje
Pasport komunikací Kondrač
Projekty