Informování občanů pomocí SMS
Pozvánka na schůzi oz
Oznámení o konání ZK
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Rozpočtové opatření č. 3
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření 1/2021
Schválený rozpočet na rok 2021 - sociální fond
Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený závěrečný účet za rok 2019
Nakládání s odpady v době pandemie
Informace ke koronaviru
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Veřejná vyhláška - Lesy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač