Rozpočtové opatření č. 10/2019
Sociální fond - Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
Oznámení o konání zastupitelstva kraje
Návrh opaření obecné povahy radiolokátoru Č. Budějovice
Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského - úřední desky - vyvěšení
Fitnes
Rozpočtové opatření 9/2019
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Žumberk u Nových Hradů o část katastrálního území Kamenná u Trhových Svinů
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření 2/2019
Veřejná vyhláška - Lesy
Rozpočtové opatření 1/2019
Sociální fond - Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Schválený rozpočet na rok 2019
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Schválený rozpočtový výhled
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač