Informování občanů pomocí SMS
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Rozpočtové opatření 3/2024
Prodej bytu Kojákovice
Pozvánka na schůzi
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnuté adresy:
Kamenná, Klažary, Parcela 4/195
Kamenná, Klažary, Parcela 76
Kamenná, Klažary, Če. 5
Kamenná, Klažary, Čp. 0
Kamenná, Klažary, Čp. 1
Kamenná, Klažary, Čp. 10
Kamenná, Klažary, Čp. 12
Kamenná, Klažary, Čp. 13
Kamenná, Klažary, Čp. 14
Kamenná, Klažary, Čp. 17
Kamenná, Klažary, Čp. 19
Kamenná, Klažary, Čp. 21
Kamenná, Klažary, Čp. 24
Kamenná, Klažary, Čp. 28
Kamenná, Klažary, Čp. 5
Kamenná, Klažary, Čp. 6
Kamenná, Klažary, Čp. 7
Kamenná, Klažary, Čp. 9


Informace pro voliče
Rozpočtové opatření 2/2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2024
Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený závěrečný účet za rok 2022
Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2022
Územní plán - úplné znění
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci/městě/městysi AccountObec Kamenná
Prodej klíčenky

Cena 50 Kč/ks


OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Veřejná vyhláška - Lesy
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Osobní údaje
Pasport komunikací Kondrač
Projekty