Informování občanů pomocí SMS
Nabídka masa
Oznámení úřadu
Rozpočtové opatření 3/2020
Opatření vlády
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020
Rozpočtové opatření 2/2020
Nakládání s odpady v době pandemie
Rozpočtové opatření 1/2020
Informace ke koronaviru
Sociální fond - schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý výhled 2020 - 2024
Schválený rozpočet na rok 2020
Veřejná vyhláška - Hospodaření v lesích
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Veřejná vyhláška - Lesy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Metodická informace MZe k dočasnému povolení použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - oznámení č.j. MUTS/35283/18/Kle o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kamenná
UP Kamenná - změna č.2
ÚP Kamenná - úplné zněn
Osobní údaje
Úzenmí plán
Územní plán
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÁ
Pasport komunikací Kondrač